Procedementos de xestión

PROCEDEMENTOS DE TIPO XERAL
Innovación

Planificación da Mellora Continua

Deseño e desenvolvemento

Clientes e provedores

Xestión da Satisfacción do Cliente

Xestión de Pedidos e Contratos con Clientes

Servizo postvenda

Fidelización do cliente

Cuestionario de avaliación da satisfacción dos clientes

Garda e custodia de bens propiedade do cliente

Xestión de Compras e Avaliación de Provedores

Xestión de Incidencias e Accións Correctivas e Preventivas

Xestión de datos e información

Xestión Administrativa

Xestión e Control dos Datos de Carácter Persoal

Xestión de almacéns

Marketing e comunicación

Elaboración e execución dun plan de marketing

Planificación e realización da actividade comercial

Xestión da distribución

Xestión dun plan de comunicación interna

Calidade

Elaboración dun mapa de procesos

Deseño, implantación e avaliación dun Sistema de Xestión da Calidade

Elaboración de obxectivos de calidade

Deseño de indicadores de calidade

Xestión e Control de Documentos e Rexistros da Calidade

Auditorías internas de calidade

Revisión pola dirección dun Sistema de Xestión da Calidade

Elaboración e comunicación da política de calidade

Medioambiente

Planificación dun programa de redución de residuos

Auditorías internas de medioambiente

Planificación dun sistema de reciclaxe de residuos

Recursos Humanos e prevención de riscos laborais

Xestión dos Recursos Humanos

Sistema de avaliación do desempeño

Avaliación e mellora do clima laboral

Auditorías internas de prevención de riscos laborais

PROCEDEMENTOS POR SECTORES
Asesoría e formación

Planificación das actividades

Xestión das infraestructuras

Xestión de Recursos Humanos

Matriculación de alumnos

Elaboración e desenvolvemento de unidades didácticas

Mantemento e limpeza de instalacións

Deseño do cadro formativo

Planificación da actividade e avaliación do servizo

Xestión de proxectos

Xestión da prevención de riscos no centro de traballo
 

Publicidade

Planificación e avaliación da campaña de publicidade

Deseño da campaña de publicidade

Xestión de ferramentas

Planificación de tarefas de deseño gráfico

Deseño dun programa de identidade visual corporativa

Internet e servizos informáticos

Seguridade da información en Internet

Deseño da Web

Medición de rendemento e mellora da Web

Planificación e control de proxectos de software

Xestión e deseño de sistemas informáticos

Xestión e tratamento de datos

Deseño de software

Servizo postvenda de produtos de software

Fabricación de mobles

Planificación e control da producción

Coidados da madeira

Restauración de mobles de madeira

Xestión de residuos da madeira

Transporte e reparación de vehículos

Atención ao cliente

Descontaminación de vehículos fora de uso

Desmontaxe e almacenamento de vehículos fora de uso

Mantemento e limpeza das instalacións

Programación da instrucción práctica para a condución de automóbil

Xestión do proceso de transporte

Xestión de reclamacións

Servizos sanitarios e de atención á terceira idade

Administración de insulina e autocontrol da glicemia

Atención ao maior

Atención ao paciente

Cambio de posturas e mobilización de persoas dependentes

Coidados individualizados

Elaboración de menús

Limpeza de instalacións

Procedemento: alta, baixa, ingreso, acollida

Tratamento de úlceras por presión

Xestión de citas

Xestión e seguimento do paciente

Coidados persoais e estética

Atención ao cliente

Xestión de citas

Mantemento do local

Avaliación da satisfacción dos clientes

Programación dun circuito termal

Elaboración de produtos alimentarios

Colleita e procesamento de mel

Destilación de licores

Control na elaboración do viño

Seguridade alimentaria

Mantemento de instalacións

Verificación de produto

Planificación da visita a unha bodega

Actividades de ocio, cultura e deporte

Conservación das obras

Distribución do espazo expositivo

Mantemento e limpeza

Planificación dunha visita guiada

Planificación e avaliación

Prevención de riscos

Primeiros auxilios

Proceso de dobraxe

Organización de eventos

Revelado e positivado

Xestión de matrículas no centro deportivo

Comercio polo miúdo

Atención ao cliente

Control e xestión de existencias

Mantemento das instalacións e renovación de artigos

Xestión e mellora do punto de venda

Deseño exterior do establecemento

Agricultura e medioambiente

Control da explotación agrícola ecolóxica

Planificación e control do servizo

Análise de potabilidade da auga

Turismo

Xestión de reservas

Mantemento das instalacións da casa rural

Actividades de ocio do turismo rural

Avaliación do servizo

Xestión da seguridade e o ambiente

Invernaxe de piscinas

Hostalaría

Planificación do servizo prestado

Recepción e facturación

Avaliación do servizo

Xestión da seguridade e o ambiente

Mantemento e limpeza

Almacenamento e aprovisionamento

Seguridade alimentaria

Tratamento de queixas e reclamacións

Invernaxe de piscinas

Restauración

Aprovisionamentos e almacenamento

Atención ao cliente

Confección de menús

Loxística cocina-sala

Mantemento das instalacións e mobiliario

Planificación do servizo e recursos humanos

Recursos Humanos

Seguridade alimentaria

Tratamento de queixas e reclamacións

Xestión de stocks

Xestión de instalacións e mobiliario

Manuais do Autonómo

Información práctica para autónomos

Axudas e subvencións

Convocatorias de axudas e subvencións

Teléfono do autónomo

Teléfono do autónomoTeléfono de información
902 300 903

Mapa de asesoramento

 Directorio de entidades de asesoramento e apoio