Recursos para o plan de empresa

Guía de como elaborar un plan de negocio

A guía explica os contidos básicos e a información necesaria que debe aportar un plan de negocio.

Como elaborar un plan de negocio

Exemplo de plan de empresa

Recreación dun plan de empresa no sector do comercio polo miúdo, no cal se analiza a viabilidade técnica, comercial, financeira e económica do proxecto.

Plan de empresa: Tenda de conveniencia

Programas para elaborar o plan económico

O Viable 2020 é unha ferramenta de análise económico-financeiro que o IGAPE pon a disposición dos usuarios, coa finalidade de posibilitar o estudo da viabilidade de novos proxectos empresariais.

Deseñada baixo a premisa de ofrecer un recurso de manexo doado para usuarios non profesionáis, ofrece ao mesmo tempo unha análise rigorosa e completa dos parámetros máis relevantes e comúnmente utilizados neste contexto.

Máis información, dúbidas sobre o manexo ou suxerencias: viable@bicgalicia.es

Descargar a ferramenta

NOTA LEGAL.- O IGAPE non se responsabiliza dos resultados ofrecidos pola utilización desta ferramenta.

Manuais do Autonómo

Información práctica para autónomos

Axudas e subvencións

Convocatorias de axudas e subvencións

Teléfono do autónomo

Teléfono do autónomoTeléfono de información
902 300 903

Mapa de asesoramento

 Directorio de entidades de asesoramento e apoio